قرمز سبز آبي خاکستري
[ در صفت مؤمن فرمود : ] شادمانى مؤمن در رخسار اوست و اندوه وى در دلش . سينه او هرچه فراختر است و نفس وى هرچه خوارتر . برترى جستن را خوش نمى‏دارد ، و شنواندن نيكى خود را به ديگران دشمن مى‏شمارد . اندوهش دراز است ، همتش فراز . خاموشى‏اش بسيار است ، اوقاتش گرفتار ، سپاسگزار است ، شكيبايى پيشه است ، فرو رفته در انديشه است ، نياز خود به كس نگويد ، خوى آرام دارد ، راه نرمى پويد . نفس او سخت‏تر از سنگ خارا در راه ديندارى و او خوارتر از بنده در فروتنى و بى آزارى . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت