قرمز سبز آبي خاکستري
خداوند، سكوت را در سه جا دوست دارد :به هنگام خوانده شدن قرآن، به هنگام پيش رفتن به سوي دشمن، و به هنگام تشييع جنازه . [رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت