قرمز سبز آبي خاکستري
چشم ، نشستنگاه را چون رشته سر بند است چون خواب در چشم آيد بند بسته بگشايد . [ و اين از استعاره‏هاى شگفت است . گويى نشستنگاه را به آوند و چشم را به سر بند همانند فرموده و چون سربند بگشايد آنچه در آوند است برون آيد ، و اين سخن در گفته مشهورتر و ظاهرتر از سخنان پيامبر ( ص ) است و گروهى آن را از امير مؤمنان عليه السّلام دانسته‏اند و از جمله گفته مبرد است در كتاب مقتضب در باب لفظ به حروف و ما در كتاب خود كه مجازات آثار نبوى نام دارد از اين استعاره سخن گفته‏ايم . ] [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت