قرمز سبز آبي خاکستري
عمل اندك همراه با دانش، بهتر از عمل بسيار همراه با ناداني است . [پيامبر خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت