قرمز سبز آبي خاکستري
[ و به عمار پسر ياسر فرمود ، چون گفتگوى او را با مغيره پسر شعبه شنود . ] عمار او را واگذار ، چه او چيزى از دين بر نگرفته جز آنچه آدمى را به دنيا نزديك كردن تواند ، و به عمد خود را به شبهه‏ها در افكنده تا آن را عذرخواه خطاهاى خود گرداند . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت