قرمز سبز آبي خاکستري
با هر آدمى دو فرشته است كه او را مى‏پايند و چون قدر الهى رسد بدان واگذارش نمايند ، و مدت زندگانى كه براى انسان است چون سپرى وى را نگهبان است . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت